Oświadczenie Zakładu Utylizacyjnego: Finalny etap realizacji inwestycji hermetycznej kompostowni