Pomyślny koniec roku dla hermetycznej kompostowni w Gdańsku