Praca Gdańszczan i sortowni uzupełniają się wzajemnie