Rozmowy o spalarni z klubem Radnych PO w Radzie Miasta