Kolejny rekord odzysku biogazu ze składowiska odpadów Zakładu Utylizacyjnego